Tổ Toán - Lý trường THCS Trương Văn Ly là một tổ chức nhỏ, mang tính chuyên biệt về một môn khoa học tự nhiên.  Đội ngũ giáo viên hiện đang công tác tại tổ là  11 giáo viên đạt chuẩn theo quy định.
          Tập thể tổToán là một tổ đoàn kết,  nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các thành viên trong tổ đã thực hiện tốt  quy chế chuyên môn và kỷ cương nề nếp của nhà trường. Mọi giáo viên đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm, tập trung  vào việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, nghiên cứu và ứng dụng CNTT một cách có  hiệu quả vào quá trình dạy học.
         Trong những năm qua, nhờ tinh thần đoàn kết tương trợ nhau nên chất lượng đội ngũ giáo viên tổ Toán – Lý  không ngừng được củng cố và nâng cao. có nhiều đồng chí đạt thành tích cao trong trong công tác giảng dạy và thi đua. Không chỉ nhiệt tình trong các hoạt động chuyên môn, chúng tôi còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động.
          Mặc dù thành tích còn khiêm tốn, những thành quả  đã đạt được nói trên là sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể tổ Toán-Lý chúng tôi. Đó là động lực to lớn giúp chúng tôi tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những  năm tới, góp phần xây dựng trường THCS Trương Văn Ly ngày càng vững mạnh, trường học thân thiện, tất cả vì học sinh thân yêu.