Monday, 17/12/2018 - 14:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trương Văn Ly
 • Thầy: Tống Văn Tận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973749919
  • Email:
   anhtan0973@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

   1. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng lãnh đạo chung công tác của cơ quan, trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn, phổ cập, xóa mù, vệ sinh nhà trường, nề nếp học sinh và một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng, đồng thời giải quyết một số việc đột xuất do Hiệu trưởng phân công. 

    2. Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó Hiệu trưởng sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc. Khi được phân công đi họp thay, Phó Hiệu trưởng phải báo cáo kết quả công việc, báo cáo và trình các văn bản liên quan đã lĩnh hội với Hiệu trưởng. Khi trực tiếp đi tiếp thu tại các hội nghị theo yêu cầu của cấp trên Phó hiệu trưởng phải báo cáo và gửi đầy đủ văn bản thông tin với Hiệu trưởng sau cuộc họp. 

     3. Đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, chủ động những vấn đề phát sinh; trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách, các vấn đề thể hiện quan điểm của Nhà trường, mà vượt quá thẩm quyền của mình thì phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước khi quyết định.

     4. Đối với các bộ phận được phân công phụ trách, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm truyền đạt đúng chủ trương, quan điểm của Ban giám hiệu, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả giải quyết công việc của mình.
    5. Khi Hiệu trưởng đi vắng, nếu thấy cần thiết, Hiệu trưởng cử  Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng để giải quyết:

    6.  Lập báo cáo hoạt động chuyên môn hàng tháng trình Hiệu trưởng duyệt...

 • Cô: Nguyễn Thị Mộng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973966811
  • Email:
   mongthuy.tvl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

   - Bí thư chi bộ trường THCS trương Văn Ly.
   - Phụ trách chung.
   - Công tác tổ chức và cán bộ.
   - Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 10
Tháng 12 : 126
Năm 2018 : 4.362